Leie lokaler Knyken

 

Orkdalscupen 2019

 

Live kamera knyken

 

 

Rent idrettslag

 

Kvalitetsklubb

 

Ullmax Orkdal IL

 

grasrotandel977074444.jpg

 

Orkla FK

 

Hjem » HOVEDLAG » Årsmelding Orkdal IL hovedlag 2018

29.04.2019

Årsmelding Orkdal IL hovedlag 2018

I løpet av våren har Orkdal Idrettslag gjennomført sine årsmøter. Det har vært årsmøter i idrettslagets avdelinger og i hovedlaget.

Et sammendrag som viser noe av aktiviteten i Orkdal Idrettslag gjennom 2018 ser du i denne artikkelen. Artikkelen ble laget ved innledningen av 2019.

Orkdal Idrettslag hadde ved årsskiftet til 2018 et medlemstall på 998. Idrettslaget har aktivitet innen avdelingene fotball, håndball, trim og ski. Skiavdelingen har underutvalg for langrenn, skiskyting, hopp og alpint. I tillegg til den sportslige aktiviteten driver og utvikler Orkdal Idrettslag to arenaer; Orkla Sparebank stadion og Knyken skisenter. 

Alle som føler en tilknytning til aktiviteten i Orkdal Idrettslag er velkomne som medlemmer i idrettslaget. Er du ikke medlem så bli med på laget!

Priser for medlemskap:
Barn(til og med 16 år) - 100 kroner pr år.
Voksen(fra 17 år) - 200 kroner pr år.

Informasjon om hvordan du blir OIL-medlem ser du her.

Orkdal Idrettslag takker alle våre medlemmer, både aktive og støttemedlemmer. 

 

Her kan du lese årsmeldingen til Orkdal Idrettslag for 2018

Styrearbeid:
I hovedstyret er det avholdt 10 styremøter og 86 saker er behandlet. Også i år kan vi se tilbake på et år med stor aktivitet både i hovedlaget og i alle avdelinger.
Medlemstallet i Orkdal Idrettslag pr. 31. desember 2018 er 998. Det er en liten nedgang i forhold til foregående år. Vi sammen med mange andre idrettslag, sliter fortsatt med overgangen til nytt system for medlemsregistrering. Styret arbeider videre med å finne en løsning som gjør at alle som ønsker å være medlem i Orkdal Idrettslag, skal kunne betale sin kontingent uten vanskeligheter. Det kreves bl. a. at alle medlemmer skal ha en mail-adresse. Ikke alle i vårt idrettslag har egen adresse for mail.

Sportslig aktivitet:
Alle avdelinger i Orkdal Idrettslag arbeider godt innenfor sine områder. Barn, unge og de eldste har mange tilbud å forholde seg til, avdelingene prøver å legge til rette for både lek og konkurranse. Vi ønsker å gi et tilbud til alle som prioriterer fysiske aktiviteter på mange ulike nivå. Vi har tatt med noe fra alle sportsavdelingene.

Skiavdelinga:
I skiavdelinga deltar det ca. 85 stk. I langrenn er det 64 aktive, skiskyting 17, hopp 3 stk. på et høyt nivå (barn som leker i de minste bakkene er ikke med i summeringen). I Team Knyken øker interessen, 8 deltakere i 2018, flere melder sin interesse.

Vi har flere utøvere som hevder godt, vi kan nevne:

Skiskyting:

Håvard Mo (Team Knyken).

 • Seier NC Molde Normalprogram klasse M17-18 år (20 treff).
 • Norgesmester i stafett Simostranda klasse M17-18 år.
 • 13. plass sammenlagt i Norgescup M18 år.

Ungdomsklasse t.o.m. 16 år:

Hovedlandsrenn Normalprogram

 • Ørjan Nergård nr. 9 i klasse G15 år.
 • Emil Kastås Asbøll nr. 21 i klasse G15 år.
 • Maria Landrø Monsen nr. 20 i klasse J16 år.
 • Iver Slupphaug nr. 13 i klasse G16 år.

Hovedlandsrenn Sprintprogram.

 • Thomas Venn Fagerli nr. 29 i klasse G15 år.
 • Arnt Johan Tungen nr. 5 i klasse G16 år.

Trøndercup, trøyevinnere:

(Gul ledertrøye = sammenlagtseier, rød skyttertrøye = beste skytter sammenlagt):

 • Helga Tungen klasse J13 år, Gul ledertrøye
 • Arnt Johan Tungen klasse G16 år, Gul ledertrøye
 • Martine Landrø Monsen klasse J13 år, Rød skyttertrøye

Langrenn:

Sparebank1 Cup (Trøndercup).

 • Helga Tungen, 3 plass sammenlagt i klasse J14 år.

Hopp:

 • Espen Jacobsen (Elitegruppa til Trønderhopp).
 • Konkurrerer i NC Elite med flere seire i denne klassen.
 • Bronse NM junior individuelt og Bronse NM i laghopp.
 • Deltaker i COC, nivået under Word Cup.
 • Uttatt til Junior VM i Sveits.
 • Jo Rømme Mellingsæter (Gruppe 2 til Trønderhopp).
 • Gull i nordisk landskamp.

Fotballavdelinga:
I fotball stiller vi med 12 guttelag i serien fra 7 – 12 år, og 11 jentelag fra 7 – 12 år.

Fra høsten 2018 stilte også 6-åringene i lokal serie med hele 4 lag. Vi har ca. 250 aktive spillere. Nils Arne Eggen Cup som ble arrangert i perioden 2. – 4. mars, bør nevnes. Vi hadde rekord i antall påmeldte lag, 148 stk. En økning i forhold til 2017 på 14 lag, cupen ble en suksess. Siden utbyggingen av Orkla Sparebank stadion i 2008, har vi hatt dispensasjon fra NFF i forhold til garderobene. Nytt bygg er prosjektert og godkjent, byggestart er satt til våren 2019.

Håndballavdelinga:
Vi har totalt 9 lag, 3 lag i minihåndball og 6 lag i serien. Tidligere år har vi hatt samarbeidslag med andre klubber, det var for å gi et tilbud til alle som ønsket å spille håndball. Vi har hatt flere arrangement både i Orklahallen og Sondrehallen, det er populært spesielt for de yngste spillerne. Våre to eldste lag spiller godt i serien, før ferdigspilt serie er J12 på andreplass og J14 på tredjeplass på tabellen. J12 år gikk helt til topps i OIF sin julecup i romjula 2018. J14 kom til semifinale. Sterke prestasjoner for begge lag.

Trim/friidrett:
De har hatt 12 kjentmannsposter ute i denne sesongen. De ble tatt inn i oktober 2018. 12 nye settes ut i mai 2019.

Av arrangement kan nevnes:

 • «Finnframdag» i Knyken 26. mai. Det er åpning av Tur-O-sesongen.
 • Knyken Rundt 2. september. Det ble arrangert for 38. gang.
 • Orklamarsjen i Knyken 15. oktober. Det er et samarbeid med Orkdal kommune.

Trim/friidrett har meget god økonomi. I 2018 bestemte styret i Trim/friidrett å bevilge en økonomisk støtte på kr. 100.000, - til nytt kjøkken i Knyken. De bevilget også kr. 100.000, - som avdelingene kunne søke på. De måtte begrunne hvordan de ville benytte pengene. Styret i Trim/friidrett oppfordret avdelingene til å rette støtten mot tiltak for barn og unge.

Vi henviser til avdelingenes årsmeldinger for en mere detaljert beskrivelse av idrettsprestasjonene i Orkdal Idrettslag.

Anlegg:

Anleggsavdelinga er idrettslagets eiendomsforvalter. Alle nye prosjekter både etablering og renovering er avdelingas ansvar. I 2018 kunne vi åpne nytt Servicebygg og kjøkken i Knyken skisenter. Kjøkken har stått på ønskelista veldig lenge. Et kjøkken er ikke berettiget spillemidler, derfor har vi ventet til økonomien var på plass før byggestart. Det ble et fantastisk bygg som idrettslaget kan være meget stolt av. Det samme gjelder det nye Servicebygget. I den ene delen av bygget er det stellerom, toaletter og dusjer. Det er lagt til rette for funksjonshemmede. Adgangen til denne delen av Servicebygget er fra kl. 07.00 til kl. 23.00 hver dag. Det gir et nytt og bedre tilbud til alle som benytter Knyken skisenter. Begge byggene er oppført uten lån, oppsparte midler og spillemidler har gjort det mulig å realisere begge prosjektene. 

Neste store prosjekt er nytt garderobebygg ved Orkla Sparebank stadion. Arkitekt Håkon Hamnes har tegnet bygget, kommunen har godkjent planene. Vi planlegger å starte arbeidet i mai 2019. Bygget er kalkulert til ca. 7,3 millioner.

Sammen mot doping:

Orkdal Idrettslag har arbeidet sammen med Orkdal kommune i prosjektet «Sammen mot doping i Orkdal». Målet for prosjektet er å gi informasjon og innspill til alle om den risiko som er forbundet med bruk av stimulerende midler. Elisabeth Vuttudal var vår første representant i prosjektgruppa, hun ledet dopingarbeidet i idrettslaget som førte til at vi den 24. juni 2017 fikk betegnelsen «Rent Idrettslag». Orkdal Idrettslag er det første og eneste idrettslag i kommunen som har bestått alle prøvene som kvalifiserer til «Rent Idrettslag». Magne Fossbakk har overtatt Elisabeth sin plass i gruppa «Sammen mot doping i Orkdal». Gruppa skulle opphøre i 2018, men alle medlemmene var enige om å fortsette det viktige arbeidet mot doping.

Sponsorer:

Orkdal Idrettslag har mange gode samarbeidspartnere og sponsorer. Med det aktivitetsnivået som idrettslaget har, kreves det en god økonomi. Uten gode støttespillere som gir idrettslaget et økonomisk grunnlag, ville nivået innenfor sport og anlegg ligget på et langt lavere nivå. Vi vil framheve Orkla Sparebank, Coop Nordvest, OrklandEnergi, TrønderEnergi, Retura, Gjensidige Orkla og Elkem Thamshavn. Det er de samarbeidspartnerne som støtter Orkdal Idrettslag mest i tillegg til Orkdal kommune. Vi glemmer heller ikke alle andre samarbeidspartnere som er med og trygger økonomien i laget. Tusen takk til alle samarbeidspartnere og sponsorer.

Idrettslagets hjemmeside:

Vi vil nok en gang berømme Knut Arne Bakke og hans medhjelpere for kvaliteten på idrettslagets hjemmeside. En funksjonell og god hjemmeside er viktig for idrettslagets medlemmer, men også for alle som ønsker å benytte våre anlegg. God informasjon er en suksessfaktor i mange sammenhenger.

Orkdal kommune:

Vi ønsker også i år å rette en stor takk til Orkdal kommune. Både det politiske miljøet og administrasjonen støtter vårt idrettslag og andre idrettslag på en positiv måte. Det er mange hensyn å ta, de er satt til å gjøre en prioriteringsoppgave som ikke er enkel. Støtten kommunen gir til frivillig arbeid, inspirerer mange til deltakelse i dugnadsvirksomhet. Frivillig arbeid er med på å skape et bedre samfunn og en god plass for alle. En kommune som kan tilby arbeid, husvære, barnehager, skoler og fritidstilbud vil være en attraktiv kommune å bosette seg i.

Trøndelag fylkeskommune:

Trøndelag fylkeskommune er en realitet. Det er stort sett de samme menneskene vi treffer, det betyr fortsatt god støtte i spørsmål om spillemidler, utvikling av anlegg og drift. Vi ønsker å trekke fram Frank Gjengaar, han er en god støttespiller og rådgiver for vårt idrettslag.

Trøndelag Idrettskrets og Sør-Trøndelag Skikrets:

Trøndelag Idrettskrets har vært igjennom en omfattende sammenslåing og omstrukturering. Med Kjell Bjarne Helland i spissen, har vi en krets som bidrar på en måte som hjelper vårt idrettslag på en god måte. Vi har stor nytte av den kunnskap og ekspertise som finnes i Trøndelag Idrettskretsen. Tusen takk for all info. og hjelp. Det samme gjelder Sør-Trøndelag Skikrets ved Erik Andresen. Erik stiller villig opp hvis vi trenger bistand til Knyken skisenter.

Orkla Fotballklubb:

Orkdal Idrettslag har en langsiktig samarbeidsavtale med Orkla Fotballklubb. Alle hjemmekamper til OFK spilles på Orkla Sparebank stadion. Vår fotballavdeling har et tilbud til aldersbestemte årsklasser. Fra 13 år og oppover kan de som ønsker det, gå over til OFK. Samarbeidet med Orkla Fotballklubb er en berikelse for fotballen, sammen gir vi et godt tilbud til både barn og unge som ønsker å spille fotball. Vi har et tilbud til dem som ønsker å satse og de som ønsker å spille fotball uten for store ambisjoner.

Knykenfolket:

Knykenfolket har blitt et begrep.  Etter prisen «Årets ildsjel» under Idrettsgallaen i Oslo Spektrum 4. januar 2014, ble Knyken skisenter og Knykenfolket kjent i hele Norge. Prisen har ikke gjort Knykenfolket mindre funksjonell, de står på for å utvikle anlegget videre. Knykenfolket vil også bidra når det skal reises nytt garderobebygg ved Orkla Sparebank stadion. Det er mange som misunner Orkdal Idrettslag den dugnadsinnsatsen som legges ned i Knyken skisenter. Det samholdet som er skapt blant dugnadsfolket i Knyken, er enestående. En stor takk til Knykenfolket for den fantastiske innsatsen de utfører hver eneste dag for Orkdal Idrettslag.

Garasjegjengen:

I vårt idrettslag har vi ikke bare Knykenfolket, vi har også Garasjegjengen. Det er navnet på ildsjelene ved Orkla Sparebank stadion. Uten deres innsats for å holde anlegget vedlike, har idrettslaget hatt en stor utfordring. En stor takk til Garasjegjengen for det arbeidet de utfører ved Orkla Sparebank stadion.

Bakstedamene:

Bakstdamene i Knyken må trekkes fram, de gjør en uvurderlig innsats for skiavdelinga i forbindelse med Orkdalsmessa. De starter med baking i Knyken tidlig på høsten, og holder på til messa er over. I 2018 ble det ny rekord, ca. 150.000, - netto. Det er fantastisk. Vi må også berømme leverandørene av råvarer til bakingen, Solhus Gård gir oss poteter, Norgesmøllene sponser oss med mel og Vasslia Gård gir oss melk. Det er betydelige bidrag til Orkdalsmessa og skiavdelinga, tusen takk.

Arrangement:

Orkdal Idrettslag er meget aktive når det gjelder arrangement, vi lister opp de fleste:

 • Juletrefest i Knyken.
 • Telenorkarusell (skiarrangement for de yngste).
 • Gjensidige Orkla Nyttårssprint (skiskyting).
 • Knykenstafetten, et samarbeid med Orkla Sparebank.
 • Midt-Norsk Mesterskap i skiskyting.
 • Nils Arne Eggen Cup (arr. i Orklahallen).
 • NM i hopp for kvinner (3. og 4. mars).
 • Tour de Knyken, et samarbeid med Orkla Sparebank.
 • Barnas Skifestival, et samarbeid med OrklandEnergi, Orkla Sparebank og avisa Sør-Trøndelag (et skirenn for de aller yngste).
 • Klubbmesterskap på ski.
 • Sørprennet (arr. på Høgkjølen).
 • Orklarittet, sykkelritt. Et samarbeid med Orkla Cykleklubb.
 • Knyken for alle. Et arrangement for de eldste i kommunen. Et samarbeid mellom kommunen, Frivilligsentralen, Helsetunet og Sanitetsforeningen.
 • 4H – Fylkesleir.
 • Toppidrettsveka – 16. august.
 • Knyken Rundt.
 • Orkdals Cup i fotball.
 • Knykenlekene, sommerarrangement i skiidrett.
 • Orklamarsjen.
 • Orkdalsmessa.

Julelunsj i Knyken skisenter:

Julelunsjen i Knyken har blitt en tradisjon. Julelunsjen er først og fremst ment som en takk til alle dugnadsarbeiderne i idrettslaget. I tillegg inviterer vi politikere og ansatte fra Orkdal kommune. Idrettslagets sponsorer blir også invitert. Under lunsjen presenteres de ulike arbeidsoppgaver som er utført av dugnadsfolket i løpet av året. Vi retter også en stor takk til Orkdal kommune, våre sponsorer, Trøndelag idrettskrets, Sør-Trøndelag skikrets og Trøndelag fylkeskommune.

Toppidrettsveka 2018:

Toppidrettsveka kom tilbake til Orkdal og Knyken skisenter i 2018. I år inviterte vi Orkanger Idrettsforening til et samarbeid om arrangementet. Den offisielle åpningen ble lagt til Idrettsparken. Vi ønsket å gjøre Toppidrettsveka i Orkdal til en fest for alle skolebarna i kommunen. Vi hadde flere gode møter med skoleledelsen. Sammen ble det planlagt et opplegg med nesten 1000 skolebarn under åpningen i Idrettsparken. For første gang ble Toppidrettsveka utvidet med hopp og kombinert. Det ble en hektisk konkurransedag i Knyken, men det ble en stor suksess. Takk til alle som deltok.

Knyken skisenter:

Knyken skisenter har status som regionanlegg. Etter fornyingen av anlegget, blir det omtalt som Norges beste helårs skianlegg. Det merkes godt på besøket vi har i Knyken skisenter både sommer og vinter. Det kommer idrettslag og klubber fra hele Norge, i tillegg har vi besøk fra utlandet. Fra Midt-Norge kommer det barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler og høyskoler. Vi er stolte over at Knyken skisenter framstår som et anlegg som fremmer Orkdal kommune på en god måte. Mange av våre besøkende benytter det tilbudet som finnes i Orkdal både når det gjelder overnatting og handel. Til tider klarer vi ikke å ta imot alle som ønsker å besøke oss.

Økonomi:

Orkdal idrettslag har en stabil og god økonomi. For regnskapsåret 2018 har vi følgende regnskapsrapporter totalt for alle avdelinger:

Omsetning                                                                                       Kr. 15 099 300

Kostnader                                                                                        Kr. 14 633 794

Driftsresultat                                                                                    Kr. +   465 506

Total lånesum pr. 31.12.2018:                                                        Kr.   6 996 314

 Orkdal Idrettslag har en nedbetalingsplan med Orkla Sparebank som sier at lånene skal være nedbetalt innen 2032. Det samme gjelder den garanti som Orkdal kommune har gitt idrettslaget. Vi ligger langt foran avtalte nedbetalingsplan. I 2018 ble gjelden nedbetalt med kr. 3 958 000.

Utfordringer:

Idretten og frivilligheten er en viktig samfunnsaktør i Norge. Uten den innsatsen som legges ned i et idrettslag, ville vi hatt et langt fattigere samfunn. Barn og unge ville miste et tilbud som bl. a. består av fysiske aktiviteter, opplæring i sosiale ferdigheter, lek og moro. Vår frykt er de store kravene som stilles til å drive et idrettslag. Brukerterskelen blir bare høyere og høyere, det betyr at flere kvier seg for å ta verv i idrettslaget. Flere idrettslag ser seg nødt til å ansette folk for å kunne takle de oppgaver som kreves. Det er en utvikling vi må varsle om, idretten må fortsatt kunne drives på dugnad.

Styret vil takke alle avdelinger, tillitsvalgte, dugnadsfolk, sponsorer, samarbeidspartnere, offentlige myndigheter, ansatte og aktive for den innsats som er gjort i siste årsmøteperiode.

Det nye styret ønskes lykke til med det videre arbeid for Orkdal Idrettslag.

Styret i Orkdal Idrettslag

Kjersti Lund Olsen     Torodd Asphjell        Anne Grete Skarholt             Leif Bryne

Styreleder                   Nestleder                    Sekretær                             Kasserer                


Ansgar Selstø             Heidi Kvernrød

Styremedlem              Styremedlem

 

Eirik Selvnes                   Monica M. Skålholt          Elisabeth Vuttudal     Else Kristiansen

Leder ski                         Leder fotball                     Leder håndball           Leder trim/friidrett

                                                                                                                     

Thor Arne Johnsen                                                                                     Magne Fossbakk

Leder anlegg                                                                                                Daglig leder

 

 

 

 

 

Våre hovedsamarbeidspartnere

OrklaSparebank RGB liggende Svart

 

eika

 

tronderenergi logo

 

gjensidigeorkla

 

coop orkla moere

 

logo Orkdal kommune

 

orkland energi logo CMYK