Orkdalscupen tekst

 

 

Knyken live

 

Leie lokaler Knyken

 

Kvalitetsklubb

 

Rent idrettslag

 

Ullmax Orkdal IL

 

grasrotandel977074444.jpg

 

Orkla FK

 

KNYKEN » Smittevernregler Knyken skisenter

28.01.2021

Smittevern Knyken

Smittevernregler Knyken skisenter

Orkdal Idrettslag driver alpinanlegget i Knyken skisenter. For å kunne holde anlegget åpent er vi avhengig av å ha gode rutiner i forhold til smittevern. Her er regler for smittevern i Knyken. Reglene gjelder både besøkende og frivillige vakter. 

SMITTEVERNREGLER – ALPINANLEGGET – KNYKEN SKISENTER

Vaktene

 • Vaktlagslederen har ansvaret for at smittevernreglene følges
  • Ved brudd på reglene, har vaktlagslederen myndighet til å bortvise den det gjelder, er vedkommende under myndighetsalder bør det vurderes om foresatte skal varsles
  • Hvis noen av vaktene bærer preg av å være syke – hjemsendes de umiddelbart
  • Vaktlagslederen sørger for at det hele tiden er vakter som kjører rundt i anlegget og passer på at smittevern og sikkerhet er oppfylt
  • Vaktlaget har hele tiden en vakt som passer på at køen fram mot heisen og salgsluka holder 1 meters avstand – dvs 1 stavlengde
  • Hvis noen av de besøkende virker syke – hosting mm – bes de vennlig om å forlate anlegget.
  • Vaktlagslederen setter av en vakt til toalettene (høyre side av det nye servicebygget)
  • Vaktene bruker toalettene i Knykstuggu
  • Det må settes av tilstrekkelige ressurser i barneskileiken til å håndtere avstandsreglene
  • Alle gjester skal registreres med dato – navn – og tlf nr – dvs at alle må innom luka i heisbua for registrering. Vi har fått satt opp QR-kode for registrering.
   • Barneskileiken foretar også registrering
   • En registrering pr familie

Heisbua – dvs nedre og øvre heisbu

 • Maksimum tre vakter i bua samtidig
 • Ved ankomst og avgang i bua sprites det
 • Den som hjelper til ved påstigning av heisen bruker munnbind
 • Ellers er det viktig at det sprites jevnlig

Billetter

 • Billetter selges fra vogna på parkeringen foran Knykstuggu. Der foregår også registrering. Den som selger billetter og registrerer besøkende bruker munnbind

 

Besøkende

 • Alle skal inn i køordningen som er merket med sperrebånd, plakater og tekst – det er ikke lov å ta snarveier – 1 meters avstand er minimum
 • Sørg for at de som skal betale og registrere seg i luka holder 1 meters avstand
 • Det er ekstra viktig at knuffing og lek som innebærer fysisk kontakt avverges
  • Dette gjelder både i heisen og i nedfartene

Toalett

 • Holdes kontinuerlig under oppsikt av en vakt
 • Etter hvert toalettbesøk sprites toalettet ned
 • Besøkende slippes inn en og en

Knykstuggu

 • Holdes stengt for besøkende

Takk for at du følger smittevernreglene i Knyken skisenter! 

 

 

 

 

 

Våre hovedsamarbeidspartnere

OrklaSparebank RGB liggende Svart

 

tronderenergi logo

 

gjensidige horizontal logo rgb

 

coop logo nordvest omriss

 

orkland

 

orkland energi logo CMYK

 

Svorka logo