eggen plakat annonse

 

Knyken live

 

Leie lokaler Knyken

 

Kvalitetsklubb

 

Rent idrettslag

 

Ullmax Orkdal IL

 

grasrotandel977074444.jpg

 

Orkla FK

 

Hjem » HOVEDLAG » Årsmelding Orkdal IL hovedlag 2019

06.07.2020

Årsmelding Orkdal IL hovedlag 2019

Orkdal Idrettslag har gjennomført sitt årsmøte i hovedlaget. På grunn av Koronasituasjonen ble årsmøtet som skulle vært i mars utsatt på ubestemt tid. Idrettslaget fikk gjennomført årsmøtet 30. juni.

Et sammendrag som viser noe av aktiviteten i Orkdal Idrettslag gjennom 2019 ser du i denne artikkelen. Artikkelen ble laget ved innledningen av 2020.

Orkdal Idrettslag hadde ved årsskiftet til 2019 et medlemstall på 1079. Idrettslaget har aktivitet innen avdelingene fotball, håndball, trim og ski. Skiavdelingen har underutvalg for langrenn, skiskyting, hopp og alpint. I tillegg til den sportslige aktiviteten driver og utvikler Orkdal Idrettslag to arenaer; Orkla Sparebank stadion og Knyken skisenter. 

Alle som føler en tilknytning til aktiviteten i Orkdal Idrettslag er velkomne som medlemmer i idrettslaget. Er du ikke medlem så bli med på laget!

Priser for medlemskap:
Barn(til og med 16 år) - 100 kroner pr år.
Voksen(fra 17 år) - 200 kroner pr år.

Informasjon om hvordan du blir OIL-medlem ser du her.

Orkdal Idrettslag takker alle våre medlemmer, både aktive og støttemedlemmer. 

Her kan du lese årsmeldingen for Orkdal Idrettslag 2019

STYRET:

Leder:                                 Kjersti Lund Olsen

Nestleder:                           Torodd Asphjell

Sekretær:                           Anne Grete Skarholt

Kasserer:                            Leif Bryne

Styremedlem:                     Ansgar Selstø

Styremedlem:                     Kari O. Selvnes

 

1. Varamedlem:                  Otto Uthus

2 Varamedlem:                   Kristin Bysting

 

Leder Ski:                          Eirik Selvnes

Leder Fotball:                    Monica M. Skålholt

Leder Anlegg:                   Thor Arne Johnsen

Leder Håndball:                Rune Breimo

Leder Trim/friidrett:           Else Kristensen

Valgkomite:                       Sigmund Ustad, Peder Forren

                                          Marte S. Løseth, Monica M. Skålholt

Daglig leder:                      Magne Fossbakk

Regnskap:                         Orkdal Regnskapskontor AS

Revisor:                             Orkla Revisjon AS                    

 

Kontrollkomite:                Per Nøsen, Signy Solheim.

Vara:                               Knut Ole Laksøyen, John Birger Fagerli.

Styrearbeid:

I hovedstyret er det avholdt 11 styremøter og 91 saker er behandlet. Også i år kan vi se tilbake på et år med stor aktivitet både i hovedlaget og i alle avdelinger.

Medlemstallet i Orkdal Idrettslag pr. 31. desember 2019 er 1079. Fortsatt er det litt tvil om tallene stemmer, Norges idrettsforbund jobber med å kvalitetssikre medlemsregisteret. Målet er å ha et register som alle kan stole på og slipper å jobbe manuelt med. NIF har som mål å ha dette på plass innen utgangen av 2020.

Innledning:

En årsmelding er en oppsummering av foregående års aktiviteter og hendelser, men vi velger å skrive litt om det som skjer i starten av året 2020. Verden er i en spesiell situasjon på grunn av et farlig virus, koronavirus. Helsemyndighetene har varslet at dette er en pandemi og har kommet med tiltak i forhold til den kritiske situasjonen. Alle blir berørt, også idretten. Orkdal Idrettslag har avlyst alle møter, årsmøtet og de årlige møtene blir utsatt på ubestemt tid. NIF har forlenget fristen for årsmøtet i hovedlaget fra 30. mars til 15. august. Kravet er at regnskapet behandles, andre saker har en frist som går ut året 2020. Alle aktiviteter i lagets regi er avlyst, terminfestede konkurranser er avlyst. Det er fine forhold i alpinbakkene, men bakkene ble stengt 11. mars. Det samme ble kjøkkenet og alle bygninger. Den eneste aktiviteten idrettslaget tilbyr, er fine oppkjørte løypetraseer og hopping i de to minste bakkene. Trøndelag Idrettskrets kom med en hastemelding lørdag kveld den 14. mars, de ville ha en grovoversikt over de økonomiske konsekvenser for alle idrettslag i kretsen. Fristen var innen 11.30 søndag den 15. mars. Det ble foretatt en summering som kan inneholde flere feil, men estimatet på omsetningssvikten kom på ca. 800.000, -. Vi får muligheten til å komme med korrigerte tall senere. Håper vi sammen kan stoppe dette, og at samfunnet etter hvert kan komme tilbake til normalen.

Æresmedlem Brede Semundset 11.04.1927 – 4.03.2019:

4. mars 2019 døde Brede Semundset, han ble nesten 92 år gammel. Brede har satt mange spor etter seg i Orkdal Idrettslag, både som aktiv utøver og administrator. Brede var en allsidig idrettsutøver, han deltok i friidrett, orientering og ski. Han står fortsatt oppført som innehaver av klubbrekordene i friidrett på 5000 meter, 10000 meter og maraton. Brede var leder i trim/friidrettsavdelinga i 4 år og i orienteringsavdelinga i 1 år. Han var løypesjef i over 20 år, det var tida før idrettslaget hadde løypemaskin. Antall timer Brede har brukt for å legge forholdene til rette for folk som ønsker å bruke naturen både sommer og vinter, klarer vi ikke regne oss fram til. Som leder for trim/friidrett startet han terrengløpet Knyken Rundt i 1980. Det ble et populært arrangement, kretsmesterskapet i terrengløp ble lagt til Knyken Rundt i mange år. Knyken Rundt arrangeres fortsatt. Brede var en kar vi alle kunne stole på. Tok han ansvaret for noe, ble det utført på en måte som imponerte. For sine mange oppgaver og aktiv utøver i Orkdal idrettslag, ble han utnevnt til Æresmedlem i 1993. Styret i Orkdal Idrettslag vil takke Brede for den fantastiske innsatsen, både som utøver og administrator.

Vi lyser fred over Brede Semundset sitt minne.

Sportslig aktivitet:

Året 2019 har i likhet med fjoråret vært et aktivt år for alle avdelinger. Det arbeides godt i idrettslaget med mange flinke tillitsvalgte som gjør en uvurderlig jobb. Mange ønsker å delta på idrettslagets aktiviteter, det stiller krav til ledere, trenere og tillitsvalgte på alle nivå. Vi tar en oppsummering fra alle avdelinger som har et ansvar innenfor sporten i vårt idrettslag.

Skiavdelinga:

Skiskytterutvalgethar bestått av: Morten Slupphaug (leder), Jon Birger Fagerli, Per Arnfinn Selvnes, Merethe Landrø og Linda Mo.

Utvalgets aktivitet:Utvalget har avholdt møter gjennom året etter behov.

Første organiserte sommertrening for aldersgruppa 11-16 år startet i midten av mai. Vi hadde et opphold midt på sommeren, og var i gang igjen først på august.

Rekruttene startet opp ca. 1. november med skiskytterskole. Høsten 2019 startet det opp 12 nye rekrutter – og det er flott. De har stort sett deltatt på treningene gjennom vinteren, og noen av dem har gått skiskytterrenn.

Treningsgruppa 11 – 13 år har bestått av 5 utøvere – 3 jenter og 2 gutter. Jentene er ivrige på konkurranser, mens guttene ikke har deltatt på renn i så stor grad.

Treningsgruppa 13 – 16 år har vært 6 utøvere, og har trent skiskyting 2 ganger i uka. I tillegg har de to langrennstreninger.

I tillegg har vi 8 juniorer som er knyttet til opplegget til Team Knyken (Håvard Mo, Iver Slupphaug, Arnt Johan Tungen, Amanda Lynum og Maria Landrø Monsen, Emil Kastås Asbøll, Thomas Venn Fagerli og Ørjan Nergård)

Totalt har vi denne sesongen hatt 31 aktive utøvere med stor trenings- og konkurranseiver. Trenere har vært: Per Arnfinn Selvnes (13-16 år), Morten Slupphaug, Stian Nergaard, Håvard Asbøll og Jon Birger Fagerli (10-12 år og rekruttgruppa)

Linda Mørkve og Kristian Sørlund har hatt oppfølginga med juniorene på Team Knyken.

Vi har fortsatt flere ivrige foreldre. Foreldrene er flinke til å hjelpe til å støtte opp utøverne, både egne og andres barn.

Det er viktig at vi har godt samarbeid mellom trenere, utvalget og foreldre.

NB! Vi vil også berømme Linda Mørkve og Kristian Sørlund (manager Team Knyken) for deres fantastiske innsats som trenere. De bidrar både sportslig og sosialt har stor betydning for de eldste treningsgruppene. 

Fotballavdelinga:

Vi har i år hatt 10 jentelag og 12 guttelag fra 7-12 år. i klassen 6 år har vi stilt med 4 mix lag.

I 2019 fortsatte vi arbeidet mot å bli en Kvalitetsklubb. En veldig omfattende jobb og 7. juni ble vi sertifisert som NFF Kvalitetsklubb nivå 1.

Nils Arne Eggen cup ble arrangert helga 1.-3. mars 2019. Cupen er den viktigste suksessfaktoren for fotballavdelingens økonomi. I 2019 ble cupen meget vellykket, ny rekord igjen med 154 påmeldte lag mot 148 i 2018.

Cupen ble både en sportslig og økonomisk suksess.

Håndballavdelinga:

Vi har denne sesongen tilbud fra årskull 2004 til 2013 som til sammen utgjør over 100 spillere fordelt på 10 lag. Det har vært god rekruttering i mini klassene, noe som ser bra ut for kommende sesonger.

Det har blitt gjennomført 15 arrangement i Orklahallen der lagene fra 10års serien og opp til 15 års serie har spilt sine kamper. Våre lag har deltatt både i Trondheim-serie og Orkdals-serie.

Mini-lagene (1-3 klasse) har deltatt på cuper både på Orkanger, Rindal og Skaun.

J2004 og J2006 deltok i april på Okea Cup i Kristiansund. J2004 vant alle sine kamper i puljen og gikk videre til A-sluttspill. Men selv med mye bra spill, kom de seg ikke helt til finalen dessverre.
J2006 vant også sin pulje og gikk videre til A-sluttspill. Der ventet det nye delfinaler og de endte opp i A-finalen.
A-finalen sto mellom Orkdal IL og Sverresborg Håndball. Finalen ble streamet på nettet, noe som gjorde at selv noen av våre supportere som var i Barcelona fikk sett finalen.
Jentene gjorde en kjempe kamp og vant 16-8

Styret i OIL Håndball ønsker å takke for godt samarbeid med hovedlaget og lagets andre avdelinger. Vi ønsker også å takke trenere og lagledere for den enorme innsats som legges ned hver uke for at våre spillere skal ha et godt håndball-tilbud. Mange av våre trenere har også deltatt på trenerkurs under denne sesongen.
Samtidig rettes også honnør til foreldre som er spillernes viktigste støttespillere og supportere, og en takk for engasjement og bidrag i nødvendige dugnader. 

Trim/friidrett:

Styrets sammensetning

Leder: Else Kristensen

Nestleder: Jarle Birger Tuflått

Kasserer: Elfrid Bye

Sekretær: Hans Otto Bakken

Styremedlem: Inger-Lise Ingdal

Varamedlemmer: Trine Sølberg, Hallgeir Garberg

Valgkomité: Gudny Holden, Trygve Eliassen og Ansgar Selstø

Styrets arbeid

Styremøter

Det er avholdt 6 styremøter. 33 saker er behandlet.

Aktiviteter

Kjentmannsmerket

De 12 nye kjentmannspostene for 2019/2020 ble ferdig merket til 26.mai og den 27. mai ble brosjyrer og kort lagt ut for salg. Dette året er det benyttet 5 salgssteder, Skattekammeret på Orkanger kom i tillegg til sportsbutikkene og Best Fannrem. Populariteten på dette tiltaket er fortsatt veldig høy og salget i år bidrar med en inntekt på 74 000 kr, dette betyr at det er mellom 1000 og 1100 personer som er ute og går til postene våre.

Fellesturen i regi av Trim avdelinga gikk i år til Svarttjønndalen, og det var svært mange som deltok.

Turorientering

Finn-fram-dagen ble arrangert 25. mai i Ulvåsen. Dette var offisiell oppstart av årets Tur-O sesong.De 30 postene OIL Trim hadde ansvaret for ble fordelt slik: 10 poster i området Fagerholtet, 10 poster i området Holtet og 10 poster i området Gjønneset.

Innendørstrimmen på Grøtte

Det ble i år forsøkt å få til en felles trim mellom damer og herrer på Grøtte. Deltagelsen har vært noe varierende og hvordan det blir videre vil bli vurdert neste år.

Knyken Rundt

Knyken rundt ble arrangert 11. august og dette var den 39. gangen. Deltagelsen i år var noe større enn foregående år. Det ble en trivelig dag i Knyken, det virker som folk setter pris på arrangementet.

Orklamarsjen

Orklamarsjen ble arrangert i Knyken 11. september

Marsjen er et tilbud til mennesker med bistandsbehov, og arrangeres i samarbeid med Orkdal kommune. Den er også åpen for deltagere fra nabokommunene. Deltagerantallet er nokså stabilt fra år til år, vel 20 stk

Etter marsjen var det underholdning og salg av kaffe og mat.

Økonomi

Økonomien i Trimavdelinga er veldig bra, årets resultat ble 84 518 kr. Regnskapet domineres av en stor inntektspost på Kjentmannsmerket, denne kunne ha vært fordelt på to år da salget gjelder for årene 2019 og 2020.

Anlegg:

Anleggsavdelinga i idrettslaget står nok en gang i spissen for videre utbygging, denne gangen er det Idrettshuset ved Orkla Sparebank stadion som skal realiseres. Planene var klare allerede i 2018, oppstart ble i 2019. I tillegg er det drift og vedlikehold av idrettslagets anlegg som er oppgaven. Det gjøres på en fantastisk måte, dugnadsfolket gjør en uvurderlig jobb. Selv om det meste utføres på dugnad, har det en kostnad. Gratis arbeidskraft er en betingelse for å løse alle oppgavene, men å drifte et anlegg som f.eks. Knyken skisenter, krever kapital. Strøm, diesel og reparasjoner av defekte deler er en kostnad anlegg har ansvaret for. En annen betydelig utgift er avdrag og renter på lån.

Barneidrettsansvarlig:

I Orkdal Idrettslag har styret valgt å fordele oppgaven med barneidrettsansvarlig mellom tre tillitsvalgte. Det er Monica M. Skålholt, Rune Breimo og Eirik Selvnes.

Sponsorer:

Våre mange samarbeidspartnere er viktigere enn noen gang. Orkdal Idrettslag har ambisjoner om å arrangere store stevner/konkurranser både nasjonale og internasjonale. Det viser seg at kostnadene for idrettslaget ved slike arrangement, er betydelige. Uten økonomisk støtte, vil idrettslaget i de fleste tilfeller tape penger. Våre sponsorer har villig stilt opp, de ser verdien av at Orkdal Idrettslag setter seg i førersetet for å trekke folk til kommunen.

Våre sponsorer som bidrar mest til å realisere oppgavene i Orkdal Idrettslag er bl.a.:

 • Orkla Sparebank
 • Coop Norvest
 • Retura
 • Gjensidige Orkla
 • OrklandEnergi
 • TrønderEnergi
 • Elkem Thamshavn

Vi har også mange andre verdifulle samarbeidspartnere, de utgjør sammen med de som er opplistet, bærebjelken for både aktivitet, utbygging og drift av idrettslaget.

Tusen takk!

Idrettslagets hjemmeside:

En hjemmeside er et uunnværlig redskap for en enhet som ønsker å markedsføre seg på en seriøs måte. Hjemmesiden til Orkdal Idrettslag har fått mange gode tilbakemeldinger. Den utarbeides og oppdateres på en profesjonell måte. Honnør til Knut Arne Bakke og hans stab som utfører denne viktige oppgaven for idrettslaget.

Orkdal kommune:

I 2019 er vi inne i det siste året med Orkdal kommune. Fra 1. januar 2020 blir det Orkland kommune. Deler av Snillfjord, Agdenes og Meldal blir til nye Orkland kommune. Signalene som har kommet fram, tilsier at den nye kommunen fortsatt vil satse på frivilligheten som en viktig ressurs.

Orkdal Idrettslag vil takke Orkdal kommune for et fantastisk samarbeid gjennom alle år. Uten støtte fra administrasjonen og det politiske miljøet i kommunen har ikke idrettslaget vært det det er i dag. Tusen takk!

Trøndelag fylkeskommune:

Trøndelag fylkeskommune har eksistert i ett år. Dessverre har dette en negativ virkning for vårt idrettslag, driftsstøtten på ca. 50.000, - pr. år er tatt bort. Fylkeskommunen vil vinkle støtten til de idrettslag som tar oppgaven med å arrangere nasjonale og internasjonale konkurranser. Orkdal Idrettslag vil benytte seg av denne muligheten. Det vil være av stor betydning at fylkeskommunen støtter frivilligheten. Selv om det er mange og viktige oppgaver innen deres ansvarsområde, vil en støtte til frivillig arbeid gi synergier som kommer alle til gode.

Trøndelag Idrettskrets, Sør-Trøndelag skikrets og Sør-Trøndelag skiskytterkrets:

Vårt samarbeid med Trøndelag Idrettskrets, Sør-Trøndelag skikrets og Sør-Trøndelag skiskytterkrets er av uvurderlig betydning. Idrettskretsen med Kjell Bjarne Helland i spissen, stiller opp med råd uansett spørsmål. Kurs og veiledning er viktig i en tid der endringene skjer fort. Vi vil takke alle tre kretser for et godt samarbeid i 2019 og ser fram til å fortsette samarbeidet i samme gode ånd.

Orkdal vidaregåande skole:

Orkdal vgs og Orkdal Idrettslag har samarbeidet i mange år. Skolen leier begge våre anlegg, Orkla Sparebank stadion og Knyken skisenter. Tilbudet som skolen gir sine elever innen idrett, får gode arenaer i begge våre anlegg. Skolens målsetting er sammenfallende med Orkdal Idrettslag sine mål, gi et godt tilbud til de som ønsker å dyrke sine interesser i fysiske utfordringer. Skolens nye rektor, Øyvind Togstad, har signalisert en større satsning på idrettsfag. Vårt idrettslag stiller opp og blir med på en slik satsning. Samarbeidet med Orkdal vidaregåande skole ser vi på som en verdifull oppgave i forhold til lagets ambisjoner.

Orkla Fotballklubb:

Samarbeidet med Orkla Fotballklubb fortsetter. Det er også et samarbeid vi er stolte over. Mange små selvstendige enheter kan være bra, men det gode samarbeidet som vi har mellom våre to klubber, er samhandling på sitt beste. Her vil det være rom for både de som ønsker å satse, og de som ønsker å drive sin idrett på et lavere plan.

Knykenfolket:

Knykenfolket er aktive som aldri før, den harde kjerne møter i Knyken nesten hver eneste dag. Et anlegg som Knyken skisenter, som beskrives som Norges beste helårs idrettsanlegg for rekrutter, krever en enorm innsats når det gjelder drift og vedlikehold. Uten Knykenfolket hadde ikke anlegget hatt den status det har i dag. Aktiviteten som er i Knyken skisenter, hadde ikke vært mulig å opprettholde uten en stab med dyktige medarbeidere som ivaretar alle oppgaver i anlegget. I vintersesongen kjøres det mange mil med løyper til glede for de som ønsker å gå på ski. Alpinbakkene og hoppbakkene må prepareres, vi er stolte over de som kjører maskinene i Knyken skisenter. Vi må ikke glemme alle som stiller opp som nattevakt når det skal produseres kunstsnø. Honnør til de som betjener kjøkkenet, lunsjen er for mange dagens høydepunkt. Vi har besøk av mange som ønsker overnatting i anlegget. «Stuepikene» har blitt et nytt begrep. De vasker sengetøy og rydder rommene. De gjør det mulig for idrettslaget å tilby utleie med overnatting. Det utføres en imponerende frivillig innsats i Knyken skisenter.

Tusen takk til Knykenfolket!

Garasjegjengen:

Orkla Sparebank stadion benyttes hver eneste dag i sommerhalvåret. Selv om vi har kunstgress på begge våre baner, kreves det vedlikehold og pleie. Garasjegjengen er i likhet med Knykenfolket, uvurderlig i sitt arbeid med å legge forholdene til rette for at banene skal være i god stand. Tusen takk til Garasjegjengen!

Bakstedamene:

Orkdal Idrettslag er kjent for sitt frivillige engasjement, Bakstedamene utgjør en viktig del av idrettslagets frivillige innsats. Det er imponerende det de utfører. Fra tidlig på høsten baker de to dager hver uke til målet om et stort antall bakevarer er nådd. Produktene selges på Orkdalsmessa første helg i advent. I de siste årene har de satt nye økonomiske rekorder nesten hvert eneste år, i 2019 ble det solgt bakevarer for ca. 160.000, - kroner. Et tilskudd til skiavdelinga som er veldig viktig. Tusen takk til Bakstdamene!

Nytt Idrettshus:

I 2008 ble det nye anlegget på Fannremsmoen åpnet. Det fikk en standard som tillot spill for elite damer og den gang Adecco herrer. Norges Fotballforbund godkjente anlegget med ett forbehold, vi måtte planlegge å gjøre forbedringer med garderobene. Et nytt Idrettshus har lenge vært med i idrettslagets planer, økonomien i prosjektet ville være avgjørende for oppstart. Arkitekt Håkon Hamnes har tegnet idrettslagets nye bygg, oppstart på byggeprosjektet ble 2019. Anleggsavdelingen har ansvaret, og Helge Rønning er byggeleder. Det meste er planlagt å ta på dugnad, men det er ikke mulig å ta alle oppgaver med frivillig arbeidskraft. Kostnadene med nytt idrettshus er på 7,3 millioner. Det ble laget et brev der idrettslaget søkte om økonomisk støtte fra bedrifter og private. Kåre Ola Kurås tok oppgaven med å selge inn konseptet. Målet var å samle inn 300.000, - kroner, Kåre Ola har greid nesten 700.000, -. En fantastisk innsats. Anleggsavdelinga har ikke satt en dato for når bygget skal stå ferdig, men arbeidet har gått meget bra. Det betyr at bygget blir klart våren 2020.

Arrangement:

Orkdal Idrettslag er meget aktive når det gjelder arrangement, vi lister opp de fleste:

 • Telenorkarusell (skiarrangement for de yngste).
 • ST-karusell.
 • Gjensidige Orkla Nyttårssprint (skiskyting).
 • Knykenstafetten, et samarbeid med Orkla Sparebank.
 • Jr. NM i skiskyting.
 • Nils Arne Eggen Cup (arr. i Orklahallen).
 • Tour de Knyken, et samarbeid med Orkla Sparebank.
 • Barnas Skifestival, et samarbeid med OrklandEnergi, Orkla Sparebank og avisa Sør-Trøndelag (et skirenn for de aller yngste).
 • Klubbmesterskap på ski.
 • Sørprennet (arr. på Høgkjølen).
 • Orklarittet, sykkelritt. Et samarbeid med Orkla Sykleclub.
 • Knyken for alle. Et arrangement for de eldste i kommunen. Et samarbeid mellom kommunen, Frivilligsentralen, Helsetunet og Sanitetsforeningen.
 • WOX Trøndelag.
 • Knyken Rundt.
 • Orkdals Cup i fotball.
 • Knykenlekene, sommerarrangement i skiidrett.
 • Orklamarsjen.
 • Orkdalsmessa.

Julelunsj i Knyken skisenter:

Den tradisjonelle julelunsjen i Knyken skisenter ble holdt den 3. desember 2019.

Julelunsjen i Knyken kom i stand for å hedre Knykenfolket og Garasjegjengens innsats. I tillegg ville vi takke alle våre samarbeidspartnere og fortelle hva vi har drevet med i Orkdal Idrettslag det siste året. Under årets julelunsj ble mange av oppgavene i 2019 presentert. Musikalsk underholdning var ved Linn-Silje Hembre, og påtroppende varaordfører i Orkland kommune, Are Hilstad. Det ble nok en minnerik julelunsj i Knyken.

WOX Trøndelag:

WOX Trøndelag har vært arrangert i Trøndelag en gang tidligere. I 2018 hadde de arrangementet i Vassfjellet skisenter. Vi ble kontaktet av WOX Norge høsten 2018, de ville høre om vi var interessert i at de flyttet WOX Trøndelag til Knyken skisenter. Det ble en befaring våren 2019, arrangøren mente Knyken skisenter var som skapt for WOX Trøndelag. Det er et krevende arrangement, et terrengløp med en høy vanskelighetsgrad. Ca. 40 hindre i en løype på rundt 10 km. WOX Trøndelag ble arrangert lørdag den 21. september med ca. 900 deltakere. Arrangementet ble en suksess på alle områder. Knyken skisenter ble bestilt for året 2020, dato for arrangementet er satt til 12. september.

Økonomi:

Orkdal Idrettslag har en stabil og god økonomi. For regnskapsåret 2019 har vi følgende regnskapsrapport totalt fordelt på alle avdelinger:

Omsetning                                                                                       Kr. 13 312 957

Kostnader                                                                                         Kr. 14 733 882

Finans                                                                                               Kr.     -150 543

Driftsresultat                                                                                    Kr.  -1 571 468

Hovedårsaken til underskuddet i 2019 er regnskapsteknisk behandling av nytt Idrettshus ved Orkla Sparebank stadion. Kostnadene er ført, men ikke aktivert pr. årsskiftet.

Total lånesum pr. 31.12.2019:                                                        Kr.   6 918 000

Byggelånet til nytt Idrettshus på 5 mill. er ikke tatt med i lånesummen.

Orkdal Idrettslag har en nedbetalingsplan med Orkla Sparebank som sier at lånene skal være nedbetalt innen 2032. Det samme gjelder den garantien som Orkdal kommune har gitt idrettslaget. Vi ligger langt foran avtalte nedbetalingsplan.

Utfordringer:

Vi har tidligere skrevet om en komplisert data-løsning som NIF innfører. Mange idrettslag har kommet med innspill til idretten sentralt, datasystemet gjør hverdagen for idrettslagene mer komplisert. I tillegg mister idretten medlemmer. Vi registrerer at det nå gjøres tiltak for å bedre på dette.

Alle idrettslag som har anlegg som kan ta et ansvar for større arrangement, må få bedre rammevilkår. Vi ser at det legges så store økonomiske krav på arrangøren at resultatet kan bli at flere trekker seg som søkere.

Styret vil takke alle avdelinger, tillitsvalgte, dugnadsfolk, sponsorer, samarbeidspartnere, offentlige myndigheter, ansatte og aktive for den innsats som er gjort i siste årsmøteperiode.

Det nye styret ønskes lykke til med det videre arbeid for Orkdal Idrettslag.

Styret i Orkdal Idrettslag

Kjersti Lund Olsen     Torodd Asphjell        Anne Grete Skarholt                Leif Bryne

Styreleder                   Nestleder                Sekretær                                  Kasserer   
            

Ansgar Selstø             Kari O. Selvnes

Styremedlem              Styremedlem

Eirik Selvnes                  Monica M. Skålholt         Rune Breimo              Else Kristensen

Leder ski                         Leder fotball                   Leder håndball           Leder trim/friidrett

                                                                                                                    

Thor Arne Johnsen                                                                                      Magne Fossbakk

Leder anlegg                                                                                                 Daglig leder

 

 

 

 

 

Våre hovedsamarbeidspartnere

OrklaSparebank RGB liggende Svart

 

eika

 

tronderenergi logo

 

Varig logo orkla 4f 02

 

coop logo nordvest

 

orkland

 

orkland energi logo CMYK