Orkdal IL > HOVEDLAG > Årsmelding Orkdal IL hovedlag 2015

Årsmelding Orkdal IL hovedlag 2015

01.04.2016

Onsdag 30. mars avholdt Orkdal IL hovedlag sitt årsmøte for 2016. Under årsmøtet ble årsmeldinger for 2015 lest opp. Her kan dere se årsmeldingen.

Årsmelding 2015 Orkdal Idrettslag hovedlaget

Styrearbeid:

I hovedstyret er det avholdt 9 styremøter og 67 saker er behandlet. Vi kan se tilbake på et år med stor aktivitet i hovedlaget og i alle avdelinger.

Medlemstallet i Orkdal Idrettslag pr. 31. desember 2015 er 1047. Det er fordelt på jenter 0 – 19 år 156, damer 20 år og eldre 266. Gutter 0 – 19 år 240, herrer 20 år og eldre 385.  Det viser en nedgang i antall medlemmer på 112 i forhold til 2014.

Sportslig aktivitet:

2015 har vært et godt sportslig år for Orkdal Idrettslag. Det gjelder for alle avdelinger.

Etter at vi startet samarbeidet med Orkla Fotballklubb, har Orkdal Idrettslag ansvaret for de aldersbestemte klasser. Samarbeidet fungerer godt og bidrar til stor aktivitet både blant jenter og gutter. I håndball samarbeider vi med Orkanger Idrettsforening, det er viktig spesielt i forhold til å gi muligheter til alle som ønsker å spille håndball. Samarbeidet gjør at vi får flere lag, det betyr at flere får spille håndball. Trim/friidrett har suksess med «Kjentmannsmerket», det har blitt svært populært. Formålet var å gi et tilbud til alle de som ønsker utfordringer i naturen i vårt distrikt. Skiavdelinga kan se tilbake på nok et godt år, både innen hopp, langrenn og skiskyting. Team Knyken har voks til å bli ca. 20 utøvere, det er et team som setter idrettslaget på kartet på en meget positiv måte. Kristian Sørlund skal engasjeres som sportslig leder, han har kunnskaper og den erfaring som skiavdelinga ønsker seg i forbindelse med videre utvikling av langrennstroppen. Vi satser på et nært samarbeid med Orkdal vidaregående skole.

Vi henviser til avdelingenes årsmeldinger for en mer detaljert beskrivelse av idrettsprestasjonene i Orkdal Idrettslag.

Anlegg:

Idrettslagets to anlegg utvikles videre. Ved Orkdalsbanken stadion planlegges det nye garderober. Arkitekt Håkon Hamnes arbeider med en løsning som skal ivareta både garderobeanlegg og andre fasiliteter. Banedekket har vært i bruk siden 2008, det betyr at OIL Anlegg må forberede bytte om ca. 2 år. Klubbhuset ved Orkdalsbanken stadion er populært i forhold til utleie. Når det sportslige program tillater utleie, leies det ut til både lag, organisasjoner og private. Knyken skisenter har i løpet av 2015 tatt i bruk et nytt garasjebygg. Arbeidet er utført på dugnad av Knykenfolket, og er en etterlengtet tilvekst i forhold til anleggets behov for plass til maskiner og utstyr. I løpet av året ble fem brakker ferdig innredet for overnattinger. Det betyr en tilvekst på 25 sengeplasser. I Knyken skisenter er det nå tilsammen 50 sengeplasser fordelt på 15 rom. Det gjør at idrettslaget kan ta imot større klubber og lag som ønsker å bruke Knyken til samlinger og andre formål. Det foreligger planer om utvidelse av Knykstuggu, det er lenge siden den første tegningen ble laget, men nå har vi søkt kommunen om godkjennelse. Det gjelder nytt kjøkken og utvidelse av selve storsalen. Orkdal idrettslag har i løpet av 2015 kjøpt «grusbanen» av Kjell Olav Wolden. Wolden ønsket å selge, Orkdal idrettslag hadde en klausul i leiekontrakten om førsterett ved et eventuelt salg. Idrettslaget benyttet sin forkjøpsrett i 2015.

Sponsorer:

Uten gode samarbeidspartnere, har ikke idrettslaget hatt muligheter til å drive så aktivt med idrett og anleggsutvikling som vi gjør i dag. Orkdal Sparebank, Coop Orkla & Møre, Orkdal Energi, Gjensidige Orkla, TrønderEnergi og Elkem Thamshavn er noen av våre samarbeidspartnere som fortjener en plass i idrettslagets årsmelding. Orkdal Sparebank, Coop Orkla & Møre og Orkdal Energi har styrket sine avtaler betydelig. Vi har mange mindre samarbeidspartnere som også bidrar, alle har stor verdi for Orkdal idrettslag, tusen takk til alle.

Idrettslagets hjemmeside:

Knut Arne Bakke er idrettslagets nettredaktør. Knut Arne gjør jobben på fritida i tillegg til mange andre oppgaver har er engasjert med. Han gjør en fantastisk jobb for Orkdal idrettslag, uten en aktiv og god hjemmeside, ville laget ikke vært det det er i dag.

Tusen takk til Knut Arne for den jobben han gjør for Orkdal Idrettslag.

Orkdal kommune:

Den største og viktigste samarbeidspartneren for Orkdal Idrettslag er Orkdal kommune. De bidrar bl.a. med økonomisk støtte til drift og investeringer, det har stor betydning for at laget kan videreutvikle både anlegg og aktiviteter. Orkdal kommune tilhører den gruppen av kommuner som bidrar mest til idretten. Det betyr investering i folkehelse, som igjen gjør at kommunen ligger i forkant. De legger til rette for økonomiske besparelser og et bedre liv for mange. Orkdal kommune fortjener skryt for sin innsats for folkehelsen.

Sertifisering av anlegg:

Som kjent er Orkdalsbanken stadion godkjent for elite damer og OBOS-ligaen. Vi har dispensasjon i forhold til garderobeanlegg, derfor arbeider OIL Anlegg med planer om nytt garderobeanlegg. Knyken skisenter har fått C-lisens for arrangement i skiskyting, det betyr at anlegget er sertifisert for større konkurranser. Sammen med NSF og STSK arbeider vi med en sertifisering for langrenn. Det er bare små detaljer som gjenstår, det vil si at i løpet av året 2016 kan idrettslaget arrangere både NC og NM i langrenn.

Knykenfolket og garasjegjengen:

Våre dugnadsmedarbeidere er kjent over hele landet, faktisk også utenfor landets grenser. Det er mange som misunner oss vårt miljø og den aktivitet som er en realitet både ved Orkdalsbanken stadion og i Knyken skisenter. De utfører arbeid ved begge våre anlegg som representer mange millioner. Det er fantastisk å se alle de dyktige dugnadsmedarbeiderne som drifter og vedlikeholder Knyken skisenter og Orkdalsbanken stadion. Tusen takk til alle som bidrar.

Bakstedamene:

Bakstedamene i Knyken og Orkdalsmessa, fortjener en egen kommentar. De har bakt lefser og kokt mølsgrøt i over 15 år. Hver høst mobiliserer damene til baking i Knyken, de arbeider lange dager og opparbeider et stort lager som skal selges på Orkdalsmessa. De gjør en fantastisk innsats for skiavdelinga og Orkdal Idrettslag, salget gir over hundre tusen kroner ved hver messe. Tusen takk til våre bakstedamer.

Arrangement:

Våre anlegg er attraktive, det betyr at de brukes stort sett hele året. Banene ved Orkdalsbanken stadion brukes ikke om vinteren, men utleie av klubbhuset gjelder hele året. Både fotball og håndball leier halltid for å arrangere stevner, det er viktig for både aktivtet og økonomi. Knyken skisenter er et helårsanlegg, det betyr at anlegget benyttes hele året. Toppidrettsveka har vært et av de mest krevende arrangement i 3 år. Vår kontrakt med Norway Events utløp i 2015, økonomiske forhold gjør at det ikke blir Toppidrettsveke i Knyken skisenter i 2016. Vi vil sammen med Norway Events arbeide aktivt for å få Toppidrettsveka tilbake til Knyken i 2017.

Økonomi:

Orkdal Idrettslag har fokus på økonomi, status regnskap er en fast post på alle styremøter i hovedlaget. Orkdal Regnskapskontor AS fører regnskap. Vår faste kontaktperson for dem er Åshild Berg By, hun gjør en fantastisk jobb for idrettslaget. I tillegg har vi ansatt en egen regnskapsmedarbeider i laget, Tove Leraand Syrstad. Tove har kontorplass i Orkdal Regnskap sine lokaler. I tillegg til jobben i Orkdal Idrettslag, leier vi ut hennes kompetanse til Orkla Fotballklubb. Vår samarbeidspartner for revisjon er Orkla Revisjon AS. Orkdal Idrettslag har en god og sunn økonomi.

Utfordringer:

Vi registrerer en vesentlig nedgang i antall medlemmer, det er en bekymring som krever oppmerksomhet. De fleste foresatte synes det er flott med et variert og godt idrettstilbud til barn, ungdom og voksne, men det er alt for mange som ikke ser verdien av å stå som medlem i idrettslaget. Enkelte tilbakemeldinger vi har fått, går på en frykt for å måtte bidra på dugnad og som tillitsvalgt. Både dugnadsarbeid og en innsats som tillitsvalgt, er frivillig. Hvert medlem betyr mye for Orkdal Idrettslag, det utløser offentlige midler utover den medlemskontingenten som må betales. Vår oppfordring er, støtt Orkdal Idrettslag med et medlemskap, det betyr mye for både anlegg og aktiviteter.

Bli medlem her.

Styret vil takke alle avdelinger, tillitsvalgte, dugnadsfolk, sponsorer, samarbeidspartnere, offentlige myndigheter, ansatte og aktive for den innsats som er gjort i siste årsmøteperiode.

Det nye styret ønskes lykke til med det videre arbeid for Orkdal Idrettslag.

 

Styret i Orkdal Idrettslag

Kjersti Lund Olsen      Ingrid Fagerli     Torodd Asphjell         Kari Fossum      Ansgar Selstø

Styreleder                   Nestleder              Sekretær                 Kasserer          Styremedlem

Martin Ingdal       

Styremedlem

Ola D. Johansen             Hugo Jonli                   Randi Fagerholt             Gudny Holden

Leder ski                         Leder fotball                 Leder håndball              Leder trim/friidrett

 

Thor Arne Johnsen                                                                                      Magne Fossbakk

Leder anlegg                                                                                                Daglig leder

 

Relaterte saker:

19.08.2022
Orkdal IL støtter opp om OrklandsPride
Denne uka arrangeres OrklandsPride 2022, en markering av mangfoldet i...

Les mer…

29.03.2022
Hanne mottok OIL sin prestasjonspokal for 2021
Denne uka holdt Orkdal Idrettslag sitt årsmøte i Knyken skisenter.

Les mer…

18.03.2022
Bli OIL-medlem, og fortsett ditt medlemskap
I Orkdal Idrettslag er vi glade for at så mange...

Les mer…

15.03.2022
Idrettslotteriet har fått en vinner
I 2019 gikk Orkanger IF, Orkdal IL og Orkla FK...

Les mer…

01.03.2022
Velkommen til møte om ny hall på Follo
Plassering av ny storhall på Follo betyr bruk av...

Les mer…

01.03.2022
Velkommen til åpent møte om VM på ski!
Nå inviteres alle som gleder seg til et nytt VM...

Les mer…

28.02.2022
Årsmøte og avdelingsmøter i Orkdal Idrettslag
Årsmøte i Orkdal Idrettslag er mandag 28. mars kl. 18.00

Les mer…

19.01.2022
Minnene om æresmedlemmet vil alltid være med oss
Det var med stor sorg at alle vi i Orkdal...

Les mer…

23.12.2021
God jul alle idrettsvenner!
Det blir kvit jul i Orkland i år! De siste...

Les mer…

Vil du være med og støtte oss?

 

Grasrot Plakat Helside

Orkdal I.L. Ski selger Ullmax.
Handle og støtt oss nå!

 

ullmax logo new hvit

Våre hovedsamarbeidspartnere